loader image

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA PRZEDSZKOLAKA

ŻŁOBEK - Karta Zgłoszenia

ŻŁOBEK - Umowa o Świadczenie Usług Opiekuńczych

ŻŁOBEK - Regulamin Organizacyjny - ZAŁĄCZNIKI

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

UMOWA ŻYWIENIA KRAINA PRZEDSZKOLAKA

PROCEDURY 1

PROCEDURY 2

PROCEDURY 3

UBEZPIECZENIE - Oferta

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI

PROGRAM WYCHOWAWCZY DZIECI

PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPOMAGANIA DZIECI

PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI REGIONALNEJ

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA PRZEDSZKOLAKA

Historia Aukcji import aut z usa